Άλλες υπηρεσίες που προσφέρουμε

Απομαγνητοφωνήσεις

Αναλαμβάνουμε την απομαγνητοφώνηση φωνητικών κειμένων σε χαμηλό κόστος και άμεσο χρόνο παράδοσης

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία του βιογραφικού σας σημειώματος

Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία συνοδευτικής επιστολής και την παρέχουμε δωρεάν στους πελάτες που μας ανέθεσαν τη σύνταξη του βιογραφικού τους σημειώματος

Κειμενογραφία

Αναλαμβάνουμε

Συγγραφή κειμένων για ιστοσελίδες

Διαχείριση περιεχομένου σελίδας

Συγγραφή διαφημιστικών κειμένων

Διαχείριση διαφημίσεων στο facebook

Συγγραφή άρθρων για δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα

0