Τρόποι παραγγελίας

Μπορείτε να κάνετε την αγορά μιας ή περισσότερων υπηρεσιών μας με τους παρακάτω τρόπους

  • Ηλεκτρονικά μέσω τοποθέτησης υπηρεσίας στο ψηφιακό μας κατάστημα
  • Τηλεφωνικά καλώντας στο 6946456770
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιγράφοντας την υπηρεσία που θέλετε να αγοράσετε