Όροι χρήσης

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της.

Η ιστοσελίδα www.nmstudy.gr ανήκει στην  ηλεκτρονική ατομική επιχείρηση με την επωνυμία NMSTUDY που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής και είναι μια αμιγώς ηλεκτρονική επιχείρηση που δεν διαθέτει φυσική έδρα παροχής υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει πως οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ΝΜSTUDY αφορουν αποδέκτες που επιθυμούν τη λήψη υπηρεσιών με τη χρήση του διαδικτύου.

Η ιστοσελίδα www.nmstudy.gr, απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις άνω των 18 ετών και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά να αναδημοσιεύεται σε τρίτες πηγές άνευ την άδεια της επιχείρησης. Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να διαβάσει τους όρους χρήσης και πριν προβεί σε χρήση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών της επιχείρησης να συναίνει με αυτούς. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν κάνει χρήση των υπηρεσιών μας. Η επιχείρηση, έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της σελίδας χωρίς προειδοποίηση.

Copyright: Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και της κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος NMSTUDY

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της επιχείρησης, είναι πνευματική της ιδιοκτησία και υπάρχει προστασία του δικαιώματος αυτού από το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Ενδεχομένως, να παρουσιαστούν στην ιστοσελίδα λάθη τυπογραφικά τα οποία εφόσον γίνονται αντιληπτά διορθώνονται άμεσα.

Η επιχείρηση δεν διασφαλίσει εγγυήσεις στον χρήστη ως προς το ενδεχόμενο αδιάλειπτης λειτουργίας του ιστότοπου, ή της εμφάνισης κάποιου σφάλματος.

Επίσης, δεν προστατεύεται πλήρως το ενδεχόμενο ύπαρξης διαδικτυακής επίθεσης στον ιστότοπο με σκοπό κακόβουλη ενέργεια όπως η μετάδοση ιού.

Η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για προσωρινή μη διαθεσιμότητα του ιστότοπου για τεχνικούς λόγους που οδηγούν σε αυτή τη δυσλειτουργία. Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα στην ιστοσελίδα μπορείτε να απευθυνθείτε στο τεχνικό τμήμα στο mail nmstudy.online@outlook.com

Ο χρήστης της ιστοσελίδας της επιχείρησης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που διέπει την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών. Δεν επιτρέπεται προσπάθεια οποιαδήποτε παράνομης ή καταχρηστικής πράξης από χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων  (άρθρο 5 Κώδικας δεοντολογίας Ηλ.Εμπ.)

  • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν και να εφαρμόζουν κατανοητή, αληθή, νόμιμη, εύκολα προσβάσιμη και επικαιροποιημένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να ενημερώνουν τους καταναλωτές όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την εν λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  • Δεν επιτρέπεται συλλογή, αποθήκευση ή επεξεργασία των δεδομένων που ο νόμος χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα, δηλαδή τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες εκτός αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ο νόμος και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζουν.
  • Η συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και χρήση των λοιπών προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνον όταν αυτό επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και πάντα σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από αυτό όρους.
  • Ειδικότερα αναφορικά με την χρήση «πάσης φύσεως cookies», η εγκατάσταση τους θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά από κατάλληλη ενημέρωση του καταναλωτή και επί τη βάσει της συγκατάθεσης του, σύμφωνα με τον νόμο και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  • Σε περίπτωση μη συγκατάθεσης/αποδοχής “cookies”, οι επιχειρήσεις επιτρέπουν, εφόσον είναι τεχνολογικά εφικτό, τη συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από τον καταναλωτή, χωρίς την αποστολή των cookies.
  • Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται δεν γνωστοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του προσώπου που αφορούν, ή/και στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει, σύμφωνα πάντοτε με τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Οι επιχειρήσεις σέβονται την επιθυμία των καταναλωτών να μην περιλαμβάνονται σε αρχεία που έχουν ως σκοπό την πραγματοποίηση μη ζητηθεισών εμπορικών επικοινωνιών με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήση) για προώθηση και προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον το έχουν δηλώσει προς τον φορέα παροχής διαθέσιμης στο κοινό.
  • Οι επιχειρήσεις παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν εάν επιθυμούν την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων και κάθε είδους ενημερωτικών δελτίων και σε περίπτωση αποδοχής να έχουν την δυνατότητα ελεύθερης ανάκλησης της συναίνεσης τους και οι επιχειρήσεις να έχουν την υποχρέωση της μη επαναπροώθησης νέων διαφημιστικών μηνυμάτων και κάθε είδους ενημερωτικών δελτίων εφεξής (εκτός αν υπάρξει εκ νέου συγκατάθεση ή πληρούνται εκ νέου οι εκ του νόμου προβλέψεις).
  • Ο καταναλωτής δικαιούται να έχει άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα θέματα των προσωπικών του δεδομένων, να αντιτίθεται στην χρήση αυτών σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες, να ζητά και να επιβεβαιώνει την μερική ή ολική διαγραφή τους από τα αρχεία της επιχείρησης, να ζητά την διόρθωση ή συμπλήρωση τους, να πληροφορείται τον χρόνο και τον τρόπο της αρχικής απόκτησης των προσωπικών του δεδομένων από την επιχείρηση καθώς και να ενημερώνεται για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Ελληνικό  Οι όροι χρήσης διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ελληνικού Δικαίου και για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, αρμόδια είναι τα Ελληνικά δικαστήρια.